Tegeltotaal 2022 - nr. 4

TECHNIEK-PROJECT

Keuzes achter de schermen

Wild verband in uitgekiende montage

© Tegeltotaal

Hoe kon de expressie van de Valley beter tot uiting komen dan met een natuursteen gevelbekleding? Het bleek de meest juiste beslissing voor deze bijzondere rotspartij. De keus viel uiteindelijk op Cenia Ducal, een Spaanse kalksteen.

Matthijs Pronker

Het is via Kolen Keramiek en Natuursteen aangedragen. Dit bedrijf uit Eindhoven verzorgde niet alleen de levering van het materiaal met de uitgekiende productie van alle elementen, maar ook de montage ervan.

Alternatieven

Ook in verband met het maximaal toelaatbare gewicht van de gevel is in de aanloop naar meerdere alternatieven gekeken. Steenstrips was een daarvan. Keramische bekleding is verder kennelijk buiten beschouwing gelaten. Het zou ongetwijfeld interessant zijn geweest, zeker in verband met het gewicht. Uiteindelijk koos de architect op voorstel van Harrie Kolen voor de geborstelde versie.
Daarna volgde de discussie of het geheel in halfsteens verband moest worden uitgevoerd of dat juist wild verband de betere keuze zou kunnen zijn. Zowel architect Gideon Maasland als Harrie en zijn adviseurs bleken van het laatste overtuigd. Als uitgangspunt is gekozen voor een viertal standaard maten, aangevuld met diverse 'sluitstukken van uiteenlopende maat.

Programma

Beide partijen zijn overeengekomen dat MVRVD het wild verband volledig zou uittekenen en vervolgens in het computerprogramma Revit zou aanleveren aan Kolen. Dit bood de gelegenheid om het halfsteens verband door te voeren in wildverband. De BIM-ingenieur van Kolen heeft intens samengewerkt met dezelfde specialist bij MVRDV. Zo viel het geheel te transformeren naar de zaaglijsten van het Eindhovense bedrijf.
Met deze aanpak zijn alle natuursteen elementen in de juiste volgorde voor elke werkplek apart op volgorde verpakt. Zo kwam er telkens een pakket op het betreffende deel van het bouwwerk. Deze werkwijze was van groot belang voor de monteurs van Kolen. Zij pakten steeds als eerste de bovenste tegel die ook als eerste gemonteerd moest worden en zo verder.

Ankers

Voor montage is advies ingewonnen bij Van den Berg Bouwkundigen. In nauw overleg met Kolen leidde dit tot gebruik van aluminium ankers. De pennen daarvan grijpen in gaten die tijdens de productie van de tegels in de rand en de achterzijde van de tegels zijn geboord. De ankers zijn tegen de achterliggende constructie gemonteerd of tegen metalstud panelen. In verband met het gewicht moest ervoor gezorgd worden dat de ankervoeten tegen de U-profielen van de geïsoleerde sandwich kwamen te zitten.

Hoeken

MVRDV moest speciaal voor de hoeken de detaillering aanpassen. Eerst was uitgegaan van massieve hoeken, maar dit bleek tijdens de uitwerking niet mogelijk; vervolgens is er voor onderlinge verlijming van de elementen gekozen. Voor Kolen was dit wel een project dat heel veel aandacht vroeg in productie, voorbereiding en uitvoering. In totaal zijn er zo'n 150 mensen op het project ingezet. Alle betrokken partijen liepen vol lof voor elkaars werk met gepaste trots hun project bij de in de gebruikneming te bewonderen. ■


U bevindt zich hier:
pijltje HOME
pijltje Een greep uit onze artikelen
pijltje Artikelen uit 2022
pijltje Artikelen uit 2022 - nr. 4
pijltje Wild verband in uitgekiende montage
VAKBLAD voor de architect, verwerker en profesionele handel
MENU < terug