Tegeltotaal 2020 - nr. 4

THEMA DE SPECIALIST

Directeur Laticrete over verlijmde gevels

‘Alles kan als het samenspel klopt’

Het Hilton Rainbow Hotel op Hawai in volle glorie
Het Hilton Rainbow Hotel op Hawai in volle glorie

Voordat de geventileerde gevels werden uitgevonden, konden tegels alleen direct op de ondergrond worden verlijmd of in cement gezet. Met prachtige resultaten maar hoe blijft het goed op lange termijn? Dat vragen we aan de directeur van Laticrete, Arthur Mintie Sr.

Matthijs Pronker

Ondergrond, tegels, lijm en voeg en vooral het samenspel daarin, bepalen een groot deel van het succes. Samen met de mensen die het aanbrengen en de omstandigheden waarin. Architect, adviseur en uitvoerende partij spelen daarin een doorslaggevende rol.

Bijbel

We spreken over al deze facetten met iemand die met de materie is opgegroeid, de directeur van Laticrete, Arthur Mintie Sr. Het Amerikaanse bedrijf wordt is in ons land minder bekend maar vertegenwoordigd door Omnicol Benelux. Mintie heeft met zijn staf een soort bijbel uitgebracht voor geveltoepassingen en licht een aantal essenties hiervan graag persoonlijk toe. Zijn stokpaardje blijft de betrouwbaarheid van verlijmde keramische gevelbekleding. Daarin spelen de tweecomponenten producten van Laticrete een belangrijke rol.

Aardbevingen

Correct en efficiënt een tegelgevel maken, begint met inzage in de verschillende facetten, inclusief de eindafwerking. De gevel moet bestand zijn tegen alle weersomstandigheden, dus ook tegen thermische belasting. Beweging van het gebouw als gevolg van aardbevingen komt ook helaas steeds vaker voor. Bij de keuze van de afwerking moet met al deze factoren rekening worden gehouden. Net als met egalisatiemortels, waterdichte lagen, luchtspouwen en lijm- en voegmortels.

Weer en wind

De zorg geldt niet alleen voor de materiaalkeuze maar zeker voor de uitvoeringsfase. Vaak moet het werk tegen allerlei weersinvloeden beschermd blijven. Dat kan betekenen dat de steiger langs de gevel wind -en regendicht moet zijn en tegen zon afgeschermd. Andersom kan zelfs verwarming nodig zijn. De temperatuur van de ondergrond moet binnen de marge blijven die de betrokken producenten eraan stellen.

Kies een systeem waarvan
het succes
overtuigend bewezen is

Jarenlange garantie

De rol van de architect en aannemer zijn hierin doorslaggevend en daarom hamert Mintie telkens op hetzelfde: Kies een systeem waarvan het succes overtuigend bewezen is en dat gewaarborgd wordt door een jarenlange garantie en ervaring. Het is goed om in een vroeg stadium de tegelproducent erbij te betrekken. Dit kan helpen om gezamenlijk tot een gedegen opbouw te komen.

Ontwerpstadium

Is er eenmaal voor een bepaald systeem gekozen, dan is het goed dat hiermee zo vroeg mogelijk in het ontwerp en de detaillering rekening wordt gehouden. In het ontwerpstadium kan dan al duidelijk worden dat de gevelopbouw vraagt om er speciale elementen in op te nemen, zoals waterkerende lagen, isolatie, vochtafvoer, dampremmende materialen en dergelijke.

Voor zover dit bestaat, moeten alle details refereren aan internationale productiestandaards,
zoals ISO-normen

ISO-normen

Voor zover dit bestaat, moeten alle details refereren aan interna­tionale productiestandaards, zoals ISO-normen. En aannemers moeten gekozen worden op basis van hun bewezen ervaring binnen dit specialisme. Want dit is natuurlijk iets heel anders dan het betegelen van een keuken of een badkamer. Uit ervaring moet ik toegeven dat ISO-standaards hogere eisen aan lijmen stellen voor toepassing bij gevelbekleding dan strikt noodzakelijk. Overigens wel goed dat ze ook rekening houden met verwerkingsaspecten zoals open tijd, weerstand tegen uitzakken en flexibiliteit.

Het werk aan de gevel tot op grote hoogte afgeschermd
Het werk aan de gevel tot op grote hoogte afgeschermd

Producten

Uiteraard moeten door hem daarbij een aantal producten van Laticrete genoemd worden. Wij hebben al de nodige projecten gerealiseerd met onze C2TES2. Dit valt onder Laticrete Facade System. Voor het verlijmen gebruiken we een mix van twee componenten. Dit bestaat uit MYK Laticrete Crete Filler Powder 111, samen met Admix 73. Dit voldoet aan de Amerikaanse standaardeisen. Waar nodig moeten ondergronden als beton vooraf worden behandeld met Hydro Ban en uitgevlakt met Power Plast. Deze opbouw heeft een hoge hechtsterkte, die bestand is tegen vries-
en dooi werking, thermische lengteverandering en tegen schokken als gevolg van aardbevingen.

Membraan

De extra hoge sterkte van dit soort lijmmortels weerstaat ook damp –en krimpspanning in de ondergrond. De producent adviseert vaak om een waterdicht membraan toe te passen die scheuren vanuit de ondergrond reduceert.
Tegelijk elimineert het waterlekkage naar de ondergrond en het reduceert zoutuitbloei vanuit de ondergrond. De bijbehorende voegmortels zijn zo samengesteld dat ze ook een hoog hechtend vermogen hebben en dermate flexibel zijn dat ze mogelijke (krimp)scheuren in de ondergrond overbruggen. De voeg is bestand tegen veroudering door inwerking van de zon. Net als de lijm kan het de werking als gevolg van vriezen en dooien weerstaan.

Kortom

Tegels verlijmen op gevels is goed mogelijk zolang de verschillende materialen goed op elkaar zijn afgestemd en de invloed van weersomstandigheden wordt teruggedrongen. Waar de verwerker zich beschermt tegen weer en wind, is dat ook een vereiste voor het bouwwerk waar hij mee bezig is. Architect en aannemer moeten bovendien goed op de hoogte zijn van de eigenschappen van de onderlinge materialen en de richtlijnen. Degene die het werk uitvoert, moet beschikken over gedegen ervaring met de systemen. Een bedrijf als Laticrete is ongetwijfeld zeer bereid om alle soorten projecten te ondersteunen. Of zoals de specialist lachend stelt: ‘Wij kunnen zelfs hoogbouw in de woestijn van tegels voorzien, maar het kost goud om dat goed uit te voeren. ■


U bevindt zich hier:
pijltje HOME
pijltje Een greep uit onze artikelen
pijltje Artikelen uit 2020
pijltje Artikelen uit 2020 - nr. 4
pijltje ‘Alles kan als het samenspel klopt’
VAKBLAD voor de architect, verwerker en profesionele handel
MENU < terug