Tegeltotaal 2019 - nr. 3

TECHNIEK

Inzicht in diverse merken en mogelijkheden

Van mat tot rol

Nauwgezet ontkoppelen van zwembaden
Nauwgezet ontkoppelen van zwembaden

Bezonning en vloerverwarming veroorzaken vaak spanningsverschillen tussen dekvloer en tegelafwerking. Met de komst van de extra grote formaten komt de spanning alleen maar hoger te liggen. Ontkoppelen is in veel gevallen daarom een harde noodzaak. Inmiddels zijn er uiteenlopende materialen op de markt die het antwoord geven.

Matthijs Pronker

Tussen dekvloer en tegelafwerking ontstaan nu eenmaal spanningen. En bijvoorbeeld bij keramisch ‘parket’ voeren verspringende voegen de spanning nog verder op. Dit soort spanningen versterkt de noodzaak om verantwoord te ontkoppelen. Welke maatregel dan ook, het moet schade voorkomen.

Doelstelling

Velen zullen het toejuichen dat de Belgische WTCB een studie verricht om een helder inzicht te krijgen in het ontkoppelen. Vooralsnog scharen veel producenten echter allerlei scheidingsmaterialen onder dat hoofdje, terwijl ze daar veelal niet thuis horen. De doelstelling van het ontkoppelingsmembraan moet zijn om spanningsverschillen tussen ondergrond en tegel op te vangen. Daarbij hebben we het over een mechanische flexibiliteit, waarbij de draagkracht van de vloer voldoende behouden blijft.

Bekende voorbeelden

De meest bekende voorbeelden zijn wel de Ditra 25 van Schlüter en de Flexbone 2E van Gutjahr. Deze polyethyleenmatten zijn enigszins vergelijkbaar, zo geven beide producenten ruiterlijk toe. Dan zijn er afgeleide varianten, met hetzelfde doel, maar in een andere vorm. Vergelijken wordt nog lastiger met het brede aanbod van polyethyleenfolies die aan beide zijden van een vliesweefsel zijn voorzien. Hoe ver komen zij als het spanningsverschil tussen ondergrond en tegel oploopt?
Voorlopig blijven de volgende vragen open:

DE WAARDE MOET VOORLOPIG BIJ DE FABRIKANT VANDAAN KOMEN

Vlakke ondergrond

Wat er ook gekozen wordt, de ondergrond moet vlak zijn en bijvoorbeeld geen obstakels en oneffenheden hebben. Dit zou schade aan de mat kunnen veroorzaken en daarmee aan de werking. Bij veel van de matten ligt een advies in de kantlijn dat tegelwerk over een houten vloer gelegd kan worden. Mooi als idee, maar liggen alle delen of platen vast? Ligt het vlak in lijn en is de vloer draagkrachtig genoeg?
Een ander punt is of er dilataties (profielen) in het vloerveld zitten. Sommigen stellen dat de ontkoppeling daar overheen door mag lopen. Echter, onderbreken van de mat ter plaatse zou normaal gesproken het beste advies zijn. En zo zijn er meer speerpunten die in het luchtledige blijven hangen.

Advies

Advies bij de fabrikant inwinnen blijft punt nummer één. Die behoort te weten of het betreffende systeem de nodige ontkoppeling biedt voor dat specifieke geval. Tenslotte moet die producent garantie afgeven op het systeem. Gutjahr en Schlüter zijn hierin duidelijk toonaangevend. Of om met Peter Trommel van Schlüter te spreken: Een zesje kan voor veel situaties voldoende zijn, dus met andere systemen dan de onze, maar dan moet de verwerker dat zesje wel halen. Anders is het echt onvoldoende met alle gevolgen van dien.

Overzicht

Hierna volgt een overzicht van matten en/of folies die meerdere producenten op de markt brengen onder de noemer ontkoppeling. Het geeft een indruk van wat er op de markt is, maar zolang de WTCB nog niet klaar is met haar studie moet de waarde voorlopig bij de fabrikant vandaan komen. ■

ONTKOPPELINGSMATTEN,
MET STERK UITEENLOPENDE STRUCTUREN

BLANKE biedt Permat met aan de bovenzijde een schuifvaste glasvezelmat. Daaronder bevindt zich een geëxtrudeerde en gedraaide HDPE rasterstreng, waaronder een ontkoppelingsvlies. Beide weefsels werken als een extra wapeningslaag in de lijmmortel. Permat vormt met een dikte van 3,3 mm een essentieel systeemsbestanddeel van de vloerverwarming en koeling die het bedrijf produceert.


DURAL heeft al jaren Durabase Cl++, herkenbaar aan geel polypropyleen met een dikte van 3 mm. De mat is niet alleen geschikt voor afdichting, maar ook scheuroverbruggend. Volgens de fabrikant valt met het systeem ook een verbetering van de contactgeluidisolatie te bereiken. De mat is direct over een vochtige dekvloer of pas gestort beton te leggen.


Opmerkelijk in het huidige aanbod is de Indortec Flexbone 2E van GUTJAHR. Deze variant kan los verlegd worden op slechte ondergronden. Die moeten uiteraard wel vlak zijn. Mochten er scheuren in zitten, ligt de ondergrond deels los zoals bij een oude tegelvloer, of is het oppervlak stoffig, dan vormt dit geen probleem. Het polyethyleen membraan is met een dikte van 3 mm dermate stijf dat het niet vervormt. Bovendien laat de aparte open structuur zich in één streek volzetten met lijm zodat een volledige verbinding met de tegel ontstaat. Het afgewerkte pakket kan hoge belastingen aan en vindt al regelmatig toepassing in autoshowrooms en winkelcentra. De mat zelf kan een hoge vervorming aan tot 0,21 mm/m. Flexbone leent zich ook voor tijdelijke tegelvloeren. Door het los verleggen valt hij eenvoudig te verwijderen zonder dat de vloer eronder beschadigt.


PROFILITEC (Floortec)
Het membraan bestaat uit HDPE met aan de onderkant polypropyleenweefsel (totale dikte van 3 mm). In de holle openingen van het membraan vormt de tegellijm kleine kolommetjes. Damp kan zich in de kanaaltjes onderin de plaat verplaatsen. Volgens een Amerikaanse test kan de vloer met deze ontkoppeling een extra hoge belasting opnemen. Door de eigenschappen van het HDPE houdt het membraan vocht tegen en beschermt het de ondergrond.

 

WATERDICHTE ONTKOPPELINGSMATTEN

ALFERPRO
Voor dit doel heeft deze producent de Alferground, ook als waterdichte afdekking van ondervloeren. De 0,5 mm dikke polyethyleenfolie is aan de onder- en bovenzijde van vlies voorzien. Daarmee is de mat ook geschikt in combinatie met vloerverwarming.


KIWITZ
Deze producent heeft de ADT 905 in het programma, een 0,5 mm dikke polyethyleenfolie welke aan weerszijden is voorzien van een polypropyleen vlies. Voor verwerken wordt aangeraden snel uithardende poederlijm te gebruiken zoals de LMN 570. Het materiaal is er niet alleen om te ontkoppelen, maar ook om een ondergrond waterdicht te maken. Behalve voor toepassing binnen is de mat ook geschikt voor balkons en terrassen. Als variant is ook de Weber Sys 832 opgenomen. Deze bestaat uit kunstvezels, met aan beide zijden een afwerking. Het materiaal is er in diktes van 4, 9 en 15 mm en draagt bij aan het reduceren van contactgeluid.


MAPEI
Deze producent legt zich meer toe op verbinden dan op ontkoppelen. Voor specifieke gevallen zoals gescheurde oude vloeren, adviseert het bedrijf een wapeningsmat Mapetex Sel vol te verlijmen met een flexibele poederlijm. Verder levert Mapei ook materialen bestemd voor waterdichte ondergronden zoals Mapeguard WP 200. Om contactgeluid te reduceren valt MapeSilent Roll toe te passen, met een dikte van 8 mm. Terecht vraagt verkoopleider Wilco Bekkers zich af of dit hele pakket wel onder ontkoppelen valt.


OMNICOL
Voor ontkoppelen levert deze producent de SC Omnimat. Met een dikte van 0,87 mm bestaat deze uit polyethyleen, dat aan weerszijden is afgedekt met polypropyleenweefsel. Voor het aanbrengen wordt geadviseerd de PL 85 poederlijm te gebruiken. Speciaal voor anhydriet gietvloeren is daarvoor de ADG omnicem. De mat overbrugt scheuren tot 2 mm.


PCI
Deze producent levert Pecilastic U, een polyethyleenfolie die aan weerszijden is afgedekt met een vlies. De totale dikte bedraagt 3,2 mm. Het materiaal is geschikt voor vele ondergronden zoals houten vloeren, zandcement dekvloeren, anhydriet gietvloeren (mits restvocht lager dan 2% is), maar ook oude tegelvloeren. De ondergrond moet draagkrachtig zijn en vlak. Is dit niet het geval dan vooraf uitvlakken. Met gebruik van snel uithardende lijm voor het verlijmen van de mat op de ondergrond en vervolgens ook de verwerking van de tegels, valt snel door te werken. Met hoge puntlasten moet zorgvuldig worden omgesprongen (advies nodig). Bewegingsvoegen moeten niet met de ontkoppeling worden overbrugd.


UZIN (Codex)
Voor het opvangen van spanningen tussen ondergrond en tegels heeft Uzin twee producten in het programma. Zo (heeft het bedrijf ook) de Hydrostop die ervoor zorgt dat de ondergrond waterdicht is. Dit materiaal van polyethyleen, met aan beide zijden vliesweefsel, heeft een dikte van 0,5 mm. Voor verlijmen wordt Codex Power RX 6 Turbo aanbevolen.
Om contactgeluid te reduceren heeft het bedrijf de Uzin Multimoll Softsonic een 4 mm dikke elastische en geluidsabsorberende mat afgedekt met een gewapend vlies. Ook dit materiaal is scheuroverbruggend en waterdicht.


SOPRO
Sopro levert de AEB plus 639. Net als bij veel andere producenten betreft het hier een polyethyleen met een tweezijdige polypropyleen vlieslaag afgedekt. Zowel voor het aanbrengen van de mat op de ondergrond als het verlijmen van de tegels adviseert Sopro Microgum te gebruiken. Deze zeer flexibele dunbedlijm reduceert in zekere mate ook het contactgeluid.

VAKBLAD voor de architect, verwerker en profesionele handel
MENU < terug